𝒥𝑒🧡𝓃 𝒩𝒶𝓈𝓇𝒾𝓃𝒥𝑒🧡𝓃 𝒩𝒶𝓈𝓇𝒾𝓃، تا این لحظه: 12 سال و 9 ماه و 13 روز سن داره
𝑀𝓎 𝒲𝑒𝒷𝒷𝑀𝓎 𝒲𝑒𝒷𝒷، تا این لحظه: 1 سال و 2 ماه و 26 روز سن داره
𝐵𝑒𝑔𝒾𝓃𝓃𝒾𝓃𝑔 𝒯𝒶𝑒𝓀𝓌𝑜𝓃𝒹𝑜 𝓈𝓅𝑜𝓇𝓉𝐵𝑒𝑔𝒾𝓃𝓃𝒾𝓃𝑔 𝒯𝒶𝑒𝓀𝓌𝑜𝓃𝒹𝑜 𝓈𝓅𝑜𝓇𝓉، تا این لحظه: 6 سال و 29 روز سن داره
👑𝒯𝒶𝓉𝒶𝓁𝒾𝓉𝓎 𝒢𝒾𝓇𝓁👑👑𝒯𝒶𝓉𝒶𝓁𝒾𝓉𝓎 𝒢𝒾𝓇𝓁👑، تا این لحظه: 1 سال و 5 ماه و 23 روز سن داره
𝓀_𝓅𝑜𝓅𝑒𝓇 𝒢𝒾𝓇𝓁𝓀_𝓅𝑜𝓅𝑒𝓇 𝒢𝒾𝓇𝓁، تا این لحظه: 1 سال و 15 روز سن داره
💕Ⓜ𝓎 𝒶𝓃𝒹 𝒩𝒾𝓁𝒶💕👭💕Ⓜ𝓎 𝒶𝓃𝒹 𝒩𝒾𝓁𝒶💕👭، تا این لحظه: 1 سال و 5 ماه و 4 روز سن داره
💕Ⓜ𝓎 𝒶𝓃𝒹 𝒫𝒶𝓃𝓉𝑒 𝒜💕👭💕Ⓜ𝓎 𝒶𝓃𝒹 𝒫𝒶𝓃𝓉𝑒 𝒜💕👭، تا این لحظه: 1 سال و 5 ماه و 3 روز سن داره
💕Ⓜ𝓎 𝒶𝓃𝒹 𝑀𝑒𝒹𝒾𝒶💕👭💕Ⓜ𝓎 𝒶𝓃𝒹 𝑀𝑒𝒹𝒾𝒶💕👭، تا این لحظه: 1 سال و 2 ماه و 25 روز سن داره
🎐🎎🍱🥢🍡👘𝒯𝒽𝑒 𝒹𝒶𝓊𝑔𝒽𝓉𝑒𝓇 𝑜𝒻 𝒪𝓉𝒶𝒸𝑜🎐🎎🍱🥢🍡👘𝒯𝒽𝑒 𝒹𝒶𝓊𝑔𝒽𝓉𝑒𝓇 𝑜𝒻 𝒪𝓉𝒶𝒸𝑜، تا این لحظه: 1 ماه و 2 روز سن داره
💕Ⓜ𝓎 𝒶𝓃𝒹 𝒜𝓋𝒶💕👭💕Ⓜ𝓎 𝒶𝓃𝒹 𝒜𝓋𝒶💕👭، تا این لحظه: 1 ماه و 18 روز سن داره
Kim NamjoonKim Namjoon، تا این لحظه: 27 سال و 13 روز سن داره
Kim SeokjinKim Seokjin، تا این لحظه: 28 سال و 9 ماه و 21 روز سن داره
Min YoongiMin Yoongi، تا این لحظه: 28 سال و 6 ماه و 17 روز سن داره
Jang HoseokJang Hoseok، تا این لحظه: 27 سال و 7 ماه و 12 روز سن داره
Park JiminPark Jimin، تا این لحظه: 25 سال و 11 ماه و 13 روز سن داره
Kim TaehyungKim Taehyung، تا این لحظه: 25 سال و 8 ماه و 25 روز سن داره
Jeon JungkookJeon Jungkook، تا این لحظه: 24 سال و 24 روز سن داره
kim Jenikim Jeni، تا این لحظه: 24 سال و 8 ماه و 8 روز سن داره
Kim JisooKim Jisoo، تا این لحظه: 25 سال و 8 ماه و 21 روز سن داره
Park RosanPark Rosan، تا این لحظه: 24 سال و 7 ماه و 12 روز سن داره
Lalisa ManobanLalisa Manoban، تا این لحظه: 24 سال و 5 ماه و 27 روز سن داره
شاد ترين اتفاق زندگيم^_^🌈💕شاد ترين اتفاق زندگيم^_^🌈💕، تا این لحظه: 21 روز سن داره
Amir TatalooAmir Tataloo، تا این لحظه: 34 سال و 4 روز سن داره

𝑀𝑒𝓂𝑜𝓇𝒾𝓇𝓈 𝑜𝒻 𝒶𝓃 𝒜𝓇𝓂𝓎 𝒢𝒾𝓇𝓁

مـُمـڪِـنـِہ اَز واقِـعــیَـت خـَـ๛ـتـِـہ بِـشــے، اَمـا اَز رُویـاهـا هَـرگِـز...!🍂✨

🍁!!𝒢𝑜𝑜𝒹 ℬ𝓎𝑒 𝒮𝓊𝓂𝓂𝑒𝓇... ℋ𝒾 𝒜𝓊𝓉𝓊𝓂𝓃

••×|خداحافظ تـــابــس ــ تــ☀️ــو ن، يادت باشه . . .|ו• ••×|روزای گرمت به سـ ـ❄️ــر دی گذشت . . . !|ו• ☽ خداحافظ صبح هایی كه با تابش نور خورشيد به صورتم از خواب بيدار ميشدم . . . ☾ ☽ خداحافظ ظهر های گرمی كه اشك های من زير نور آفتابش ميدرخشيدن . . . ☾ < خداحافظ عصر های خنك تنهایی . . . > ☽ خداحافظ شب هایی كه دل آسمون پر از ستاره بود و دل من پر غم . . . ☾ ☽ خداحافظ روزهایی كه از بيرون گرمم بود و از درون يخ كرده بودم . . . ☾ ♪ و سلام پـــايــيــ 🍂 ــز هزار رنـ...
2 مهر 1400

روزمرگی های شهريور 1400...!!🪐💙(نيمه دوم)

삶이란 긴 하모니 그 안에 녹은 우리가 더 아름다워지게 زندگی مثل یه هارمونی طولانیه که ما رو تو خودش ذوب میکنه تا زیبا تر جلوه کنیم EXO _For Life   🥞 💛 سه شنبه 16 شهريور 1400 💛   🥞 تولد هوانگ دونگجون جذاااابم مبااركــــ هققق🥺💕 *** اولين ماهگرد فرند شدنم با كيوتم آوا🥺💕 اولين ماهگرد دوستيمون مباك آوايي خوشحالم كه بات رفيق شدم نوتلام^^💙💕 http://daranajme.niniweblog.com/ وب كيوت آوايي(^O^) *** امروز صبح براي صبحانه دو تا ميني كيك و يه ليوان شير خوردم كه خيليييي بهم چسبيد واجب دونستم اينجا بنويسمش 😹🥛🍰 ...
31 شهريور 1400

💕𝑮𝒐𝒇𝒕𝒊𝒏𝒐💬

های گاااايز!! هاو آر يووو؟؟؟ كيوتا من يه سامانه گفتينو درستيدم واسه وبم^^ بياين اونجا بحرفيممم ❣️ شوت شين اين تو😀👇 𝓌𝓌𝓌.𝑔𝑜𝒻𝓉𝒾𝓃𝑜.𝒸𝑜𝓂/𝒸/𝟤𝒫𝓌𝓂𝐵𝒬 . . . . پايين، سمت چپ صفحه هم يه دايره هست، با كليك روی اون دايره هم ميتونين به گفتينوم مسيج بدين^^ *** همين دگ... گود بای گايز 🙃 !function(){var i="2PwmBQ",a=window,d=document;function g(){var g=d.createElement("script"),s="https://www.goftino.com/widget/"+i,l=localStorage.getItem("goftino_"+i);g.async=!0,g.src=l?s+"?o="+l:s;d.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(g);}"complete"===d.ready...
24 شهريور 1400

🖤🐨𝓗.𝓑.𝓓 𝓚𝓲𝓶 𝓝𝓪𝓶𝓳𝓸𝓸𝓷

روزی كه به دنيا اومدی هيچوقت نميدونستی كه زمانی ميرسه؛ ...كه تو... آرامش بخش روح و روان كسایی ميشی كه با طُ دنيا براشون قشنگ تره هيچوقت نميدونستی روزی ميرسه كه ضربان قلب طُ... صدای طُ... و حتی خنده های طُ... آرامش بخش قلب كسایی ميشه كه با طُ جانی دوباره ميگيرند تولدت مبار ک دليل تمام حال های خوب!...:) 27 سالت شد اوپا نامجون 🙃💜🌈 دوستت دارم ستاره درخشان آسمون كی پاپ 💛💫 اميدوارم روزهای 27 سالگيت مثل چال لپات كيوووت باشه=)🥺💙 *** ...
21 شهريور 1400

🎧💜!!HAPPY ONE YEAR K_POPER GIRL

امروز يه روز خاصه:)... خيلی خاص!! يك سال پيش، 19 شهريور 99، يكی از قشنگترين و مهم ترين اتفاقات زندگيم رقم خورد!! پارسال اينموقع من وارد يه دنيای بی انتها به اسم كی پاپ شدم!! و حالا يك سال از ورود من به اون دنيای وصف ناشدنی ميگذره=)! وقتی تازه وارد اين دنيای رنگی تر از رنگين كمون شدم، اولين كسانی كه باهاشون آشنا شدم هفت تا فرشته بودن 🙂 !! اون فرشته ها كيم نامجون، كيم سوكجين، مين يونگی، جانگ هوسوك، پارك جيمين، كيم تهيونگ و جئون جونگ كوك بودن")! و حالا يه ساله توی اين دنيا در كنار ميليون ها فن و صد ها آيدل زندگی ميكنم!! شايد تصورتون از دنيا، يه كره گرد خاكی باشه! ولي نه....
19 شهريور 1400